Cyfer : Color : Cuprins

Susține noul album Cyfer, prin redirecționarea impozitului tău pe venit sau prin sponsorizare

E timpul să produc un nou album. E motivul pentru care m-am întors în țară. În ultimii ani, Internetul a schimbat radical industria muzicală. Vânzările albumelor sub orice formă (CD sau mp3) au scăzut dramatic. Materialul audio devine oricum disponibil online la scurt timp după lansare. Costurile de înregistrare și de producție (multiplicare) ale unui album se recuperează în ani de zile, cazul optimist.

Poți susține noul meu album, redirecționând 2% din impozitul tău pe venit către Asociația Vibrații, o organizație non-profit înființată de mine. Poți sponsoriza ONGul, dacă ai firmă.

Pentru o sponsorizare de peste 500€, sigla companiei tale va apărea pe spatele albumului. Pentru o sponsorizare de peste 100€, vei fi menționat pe copertă. Pentru o sponsorizare de 3000€, poți deveni producătorul albumului, dar după ce avem o discuție în prealabil, pentru a ne asigura că atribuțiile producătorului sunt înțelese de ambele părți. Fiecare euro este important.

Dacă nu-ți plac formularele, contractele și alte elemente de birocrație, poți face donații directe în contul meu:
ING IBAN – RO22INGB0000999901463275
pe numele Adrian-Călin Țurcanu
sau prin paypal la adresa:

mr_cyfer

Albumul va apărea oricum, până la sfârșitul lui 2016, indiferent de succesul acestei campanii de sponsorizare sau a unei eventuale campanii viitoare de crowdfunding. Însă existența unor resurse financiare consistente vor mări considerabil calitatea tehnică a produsului final.

Cei care au ajuns pe această pagină fără să fi auzit de mine, pot găsi detalii la următoarele adrese:
http://www.cyfer.ro/
https://www.facebook.com/colincyfer/
https://www.youtube.com/user/cyfersin

alte linkuri utile
http://www.cyfer.ro/blog/  blog despre călătorii exterioare sau interioare
http://hapleafructaliu.info/ blog despre o alimentație sănătoasă

Contact:

email la adresa de mai sus.
sau facebook: https://www.facebook.com/colincyfer/

Detalii Tehnice

Asociația Culturală Vibrații este o organizaţie neguvernamentală, non-profit. Obiectivele asociaţiei sunt:
Popularizarea următoarelor genuri muzicale de proveniență vest-europeană și nord-americană: jazz, rock, pop, soul și blues. Integrarea elementelor specifice muzicii tradiționale românești în structura acestor genuri.
Promovarea muzicii culturilor exotice și a fuziunii dintre aceste genuri muzicale exotice și muzica europeană.
Încurajarea unui număr cât mai mare de persoane să studieze un instrument muzical și ghidarea lor în acest sens.
Acordarea de asistență muzicienilor talentați, în dorința lor de a-și îmbunătăți aptitudinile, a susține concerte, a produce înregistrări audio și video de calitate, și în a-și gestiona cât mai bine cariera.

Campania 2%

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit înființată conform ordonanței 26/2000 cu privire la asociații si fundații.

DECLARATIA 230
Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

DECLARATIA 200
Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din alte activitati: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Se foloseşte pentru veniturile realizate începând din 1 ianuarie 2009.

Date de identificare ale asociaţiei:

Denumire entitate nonprofit: Asociația Vibrații
Cod de identificare fiscala al entitatii non-profit: 26247781
Cont bancar IBAN: RO76BRMA0081026519600000

sponsorizare-sustinere-album
Foto: George GrădinaruAbonează-te: rss | email | twitter | facebook | +